A
a

14 kwietnia

CZERWONY TULIPAN

Sala Główna Godzina 19:00
50 zł

26 kwietnia

69 zł

11 maja

Andrzej Poniedzielski

Sala Główna Godzina 19:00
79 zł

25 maja

Paweł Domagała

Sala Główna Godzina 19:00
120 zł

24 lipca