A
a

Instytucja

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury to organizacja, której działalność najlepiej określa słowo wielofunkcyjność.

Została powołana we wrześniu 1990 roku i od tego czasu realizuje misję popularyzacji kultury i edukacji artystycznej poprzez liczne sekcje, grupy artystyczne, warsztaty oraz amatorski ruch różnych dziedzin sztuki. W budynku odbywają się zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne, fotograficzne i sportowe, a także z zakresu ceramiki, animacji filmowej i robotyki. W efekcie powstają samodzielne produkcje, pokazy i koncerty, na które bilety rozchodzą się w mgnieniu oka.

Filharmonia Kaszubska, będąca siedzibą Wejherowskiego Centrum Kultury, wyposażona jest w Salę Główną z widownią, na której w wygodnych fotelach zasiąść mogą 376 osób. To właśnie tu odbywa się większość wydarzeń z repertuaru instytucji. Sala Główna spełnia również funkcję Sali kinowej. Projekcje odbywają się także w Sali Kameralnej, w której filmy oglądać może 46 osób jednocześnie. Oprócz szeregu doskonale wyposażonych pracowni artystycznych, Filharmonia dysponuje również profesjonalnym studiem nagrań, w którym artyści tworzą swoje albumy.

Współczesna siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury, oddana do użytku w 2013 roku, to nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 6,5 tys. m2. Budynek przyciąga swą architekturą łodzi wpływającej lekko w morską toń w formie szklanej bryły. Na pokładzie usytuowanym na dachu budynku znajduje się taras widokowy chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów w sezonie letnim. We foyer Filharmonii gości wita fontanna, a wokół gmachu ustawiono rzeźby przedstawiające dziedziny sztuki, którymi zajmuje się Wejherowskie Centrum Kultury.

Wejherowskie Centrum Kultury zostało powołane uchwałą Rady Miasta 4 września 1990 r. na bazie byłego Miejskiego Domu Kultury z nową lokalizacją przy ul. Sobieskiego 255. Od tego czasu zakres naszej działalności jest dostosowywany do potrzeb społeczeństwa miasta i regionu. Od 1 lipca 2000 r. jesteśmy Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.

W związku z naszą rozległą działalnością, pojawiła się potrzeba budowy nowego obiektu. Władze miasta podjęły stosowną decyzję i w 2010 roku rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców budowa nowego centrum kultury. Powstała baza, która pozwala na rozwinięcie wcześniejszych bogatych i wielokierunkowych działań Centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej i kulturalnej. Przyczynia się to do znaczącego podniesienia jakości i rozszerzenia oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców miasta Wejherowa i regionu, a w szczególności pielęgnacji tradycji kultury kaszubskiej z uwzględnieniem lokalnych, regionalnych oraz transgranicznych wpływów kulturowych, wraz z upowszechnianiem i promocją tej kultury w kraju i za granicą, a także propagowanie dorobku kultury i sztuki europejskiej.

Działalność sceniczna
Działalność edukacyjna
Działalność impresaryjna
Główna

Działalność

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje własne przedsięwzięcia artystyczne i prowadzi działalność impresaryjną zapraszając na swoją scenę filharmonie, teatry, kabarety, zespoły muzyczne, opery i grupy choreograficzne. Natomiast w galerii regularnie prezentowane są wystawy artystów z całej Polski.

Wejherowskie Centrum Kultury pełni również rolę organizatora festiwali i dużych imprez, także o charakterze masowym. Współpracuje i współtworzy projekty artystyczne wespół z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.