A
a

Śladami Mariana Mokwy

Informujemy, że Wejherowskie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna na realizację zadania „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Przystań św. Mikołaja

Z nieukrywaną radością informujemy, że Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie Fundacji Świętego Mikołaja. Projekt Przystań Świętego Mikołaja skierowany jest do dzieci i młodzieży ukraińskiej.

Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt grantowy pod nazwą „WCK wirtualnie” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Kamienica sztuki w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje trzyletni projekt inwestycyjny pn. „Kamienica Sztuki w Wejherowie”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.12.2022 r.

Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami…

Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi