A
a

Instytucja

Dyrekcja i zespół

Dyrekcja

Dyrektor

Jolanta Rożyńska


Wicedyrektor

Waldemar Czaja


Biuro Obsługi Widza

Sekretariat

Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych


Dział Księgowo-Administracyjny

Główna Księgowa


Dział Kina i Organizacji Wydarzeń

Impresariat


Dział Promocji i Marketingu

Grafik-plastyk


Dział Projektów

Dział Sekcji Artystycznych

Koordynator sekcji


Dział Administracyjno - Techniczny

Kierownik działu