A
a

Aktualne projekty

ARBORETUM GRODU WEJHERA

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje projekt pn. Arboretum Grodu Wejhera.

Parki, przydrożne szpalery, klomby, rośliny balkonowe, czy specyficzne dla Wejherowa minisady, są nieodłącznym elementem miasta. Oprócz funkcji estetycznej pełnią także zadania społeczne i kulturowe: wpisane są w historie, związane z wydarzeniami w mieście, wiele osób śledzi też trendy w nasadzeniach.

Wzajemna zależność człowieka i roślin sprawia, że chcemy przyjrzeć się z bliska kulturowemu arboretum Wejherowa, rozumianego tu jako kompleks otaczających to niewielkie miasto roślin, o interesujących, kulturowych znaczeniach.

To ukłon w stronę wejherowskiej przyrody: drzew, krzewów, bylin, dzikich i hodowlanych roślin.

Głównym założeniem zadania jest edukacja kulturowa z wykorzystaniem rzadko spotykanych form aktywności, których źródłem inspiracji, łączącym wszystkie wydarzenia, będzie roślinność. Uwarunkowania kulturowe, obyczajowość, specyfika i biologia, będą wpisywały się w działania praktyczne uczestników. Znajomość roślinności, w której zanurzone jest miasto, zwiększać będzie wrażliwość, kompetencje społeczne, poczucie, że przyroda jest kulturowym obrazem miasta, a przez to, że kultura w różnych przejawach, jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

W projekcie zgłębiać będziemy roślinność w różnych perspektywach: prelekcji, spacerów ziołowych oraz warsztatów, planujemy także realizację plant-crossingu i ogrodu społecznego. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Opisy i zaproszenie do udziału w poszczególnych działaniach znajdziecie w dziale Aktualności.