A
a

Projekty

2020 – Larwy, maszkary, gwiżdże

Wejherowskie Centrum Kultury w okresie 18.03.2020 – 15.10.2020 r. zrealizowało projekt pn. „Larwy, maszkary, gwiżdże”, który dofinansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

Projekt ten to warsztaty i prelekcje o znaczącej wartości edukacyjnej i popularyzatorskiej dla wszystkich pokoleń, a głównym jego celem było wspieranie zjawisk związanych z ludową tradycją kultury Kaszub, transformacjami poszczególnych jej elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. Skoncentrowany był na popularyzacji dawnych zwyczajów i obrzędów oraz zachęcał do kultywowania autentycznych wartości dziedzictwa kulturowego w XXI wieku.
Zaangażowani twórcy ludowi nie tylko zaznajomili dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów z nauką powstawania poszczególnych rekwizytów związanych z rokiem obrzędowym Kaszub, ale także dzięki ogromnemu potencjałowi i umiejętności przekazywania wiedzy z kontekstem ich występowania.
Efektem przedsięwzięcia jest ocalenie i popularyzacja dziedzictwa wartości muzyki, tańca, obrzędów i zwyczajów, a także rzemiosła Kaszub, co przyczyni się do budowania więzi kulturowej oraz wpłynie na rozwój edukacji regionalnej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano warsztaty:
pn „Kaszubski Janko Muzykant” – prowadzący: Tadeusz Makowski
pn. „Muzycznie z rokiem obrzędowym” – prowadzący: Kazimierz Gruenholz, Tadeusz Makowski
pn. „Kolęda – kaszubscy przebierańcy” – prowadzący: Tadeusz Makowski
pn. „Zakręć się słomą” – prowadzący: Tadeusz Makowski, Adam Baran

Podsumowanie projektu w Filharmonii Kaszubskiej odbyło się 09.10.2020 r.

Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Gdańsku,
Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

Kaszubski-Janko-Muzykant.pdf
Muzycznie-z-rokiem-obrzedowym.pdf
Koleda-kaszubscy-przebierancy.pdf
Zakrec-sie-sloma.pdf