A
a

Nazwy wystaw

Wystawa prac – Arboretum Grodu Wejhera

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w ramach projektu "Arboretum Grodu Wejhera".

Parki, przydrożne szpalery, klomby, rośliny balkonowe, czy specyficzne dla Wejherowa minisady, są nieodłącznym elementem miasta. Oprócz funkcji estetycznej pełnią także zadania społeczne i kulturowe

Wzajemna zależność człowieka i roślin sprawia, że chcemy przyjrzeć się z bliska kulturowemu arboretum Wejherowa, rozumianego tu jako kompleks otaczających to niewielkie miasto roślin, o interesujących, kulturowych znaczeniach.

Otaczająca nas przyroda inspiruje i zachęca do refleksji.

Zachwycone jej różnorodnością Wejherowskie Centrum Kultury wielokrotnie podejmowało i podejmuje temat drzewostanu oraz roślinności miasta w działaniach w ramach edukacji kulturowej, wykorzystując przy tym m.in. różne techniki graficzne.

Prezentowana wystawa Arboretum Grodu Wejhera, przedstawia grafiki uczestników działań edukacyjnych Wejherowskiego Centrum Kultury, które wykonane zostały w technikach:

  • Sitodruku – czyli potoczna nazwa druku sitowego lub serigrafii jest to technika druku, w której formą drukarską jest szablon nałożony na drobną siatkę tkaną, metalową lub wykonaną z włókien syntetycznych. Wykonanie odbitki polega na przetłaczaniu farby przez matrycę, gwarantując pełne odwzorowanie pliku źródłowego.
  • Linorytu – technika graficzna zaliczana do technik druku wypukłego (obok drzeworytu, metalorytu czy gipsorytu) oraz odbitką wykonaną przy jej zastosowaniu. Technika polega na wyryciu w linoleum obrazu lub wzoru i przeniesieniu go za pomocą farby drukarskiej na podłoże. Żłobi się te fragmenty projektu, które pozostaną białe.

(Przy wykorzystaniu tej techniki stworzone zostały również prezentowane ekslibrisy. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną kartką, przyklejoną do wyklejki na przedniej części okładki. Najstarsze znane oznaczenia własnościowe na tekstach piśmienniczych pochodzą ze starożytnego Egiptu, z okresu panowania Amenophisa III.)

  • Ryciny – początkowo określenie to stosowano wyłącznie w odniesieniu do odbitki uzyskanej z rytowanego klocka lub rytowanej i trawionej płyty metalowej. Obecnie terminem tym określa się odbitki graficzne wykonane w dowolnej technice, a także rysunek i ilustrację.

Zachęcamy do przyglądania się otaczającej nas przyrodzie, liściom, drzewom, aby móc czerpać z nich inspiracje.

Repertuar: