A
a

Projekty

2022 | Śladami Mariana Mokwy. W stronę…

Wejherowskie Centrum Kultury ogłasza KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów wejherowskich szkół, w ramach projektu „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Cele konkursu

– Promocja i popularyzacja życia i twórczości Mariana Mokwy.

– Przybliżenie technik malarstwa, którymi posługiwał się malarz – technika akwareli i malowania farbami olejnymi.

– Pobudzenie refleksji nad pomorskim malarzem, jego twórczością jak i o nadmorskim dziedzictwie kulturowym.

– Pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności wśród uczniów wejherowskich szkół.

– Poszerzenie umiejętności malarskich uczestników w zakresie techniki malowania farbami akwarelowymi i olejnymi.

– Wzmocnienie tożsamości kulturowej uczestników.

– Upowszechnienie malarstwa marynistycznego wśród uczniów szkół.

– Stwarzanie możliwości udziału dzieci uzdolnionych w dziedzinie sztuk plastycznych w działaniach umożliwiających rozwój osobowości twórczej.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy malarskiej inspirowanej twórczością Mariana Mokwy w technice akwareli lub malarstwa farbami olejnymi. Prace powinny poruszać tematykę marynistyczną.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

– Kategoria I – malarstwo w technice akwareli

– Kategoria II – malarstwo farbami olejnymi

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszaru miasta Wejherowa, klasy VI – VIII, których prace zgłoszone zostaną za pośrednictwem szkoły podstawowej z terenu Wejherowa.

Każda szkoła, która chce zgłosić prace uczniów do konkursu powinna dokonać wewnętrznej oceny prac uczniów i przedstawić do konkursu na szczeblu WCK nie więcej niż 5 prac!!! z każdej kategorii (można zgłosić tylko jedną pracę na uczestnika).

Termin składania prac: do 20.06.2022 r. do godziny 16:00!

Więcej o projekcie „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”:

https://wck.org.pl/sladami-mariana-mokwy/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z rejestracją audiowizualną efektów projektu.

Regulamin-Konkursu-Plastycznego-SLADAMI-MARIANA-MOKWY.pdf