A
a

Projekty

2022 | Śladami Mariana Mokwy

Informujemy, że Wejherowskie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna na realizację zadania „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Celem zadania jest organizacja działań edukacyjno-animacyjnych, pobudzających kreatywność i twórczość uczestników wszystkich grup wiekowych i społecznych. Refleksja nad lokalnym malarzem i jego twórczością, inspiracja jego dorobkiem w wielu, także eksperymentalnych formach artystycznych oraz prezentacja rezultatów będzie impulsem do pogłębiania wiadomości tak o Marianie Mokwie, jak i o nadmorskim dziedzictwie kulturowym.

Wydarzeniom związanym z zadaniem patronować będzie postać Mariana Mokwy, jednego z najwybitniejszych kaszubskich marynistów XX wieku. W niemal całej twórczości koncentrował się na promocji wybrzeża oraz społeczności Kaszubów, mało znanej w Polsce początków XX w.

Działania związane z zadaniem włączają się tematycznie w obchody związane z jubileuszami: stuleciem powstania portu w Gdyni oraz XXV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu, której WCK jest organizatorem.

Ponieważ marynistyka polska współcześnie jest mało znana, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, chcemy wesprzeć ich edukację w tym zakresie poprzez kreatywne prelekcje, warsztaty i wydarzenia kulturalne.

Wszystkim działaniom artystycznym przyświecać będzie wspólny cel. Śladami Mokwy uczestnicy starać się będą zdefiniować własną tożsamość i poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy jako mieszkańcy Pomorza? Co oznacza mieszkanie nad morzem dawniej, a co dziś?

W ramach zadania odbędą się m.in:

– Konkurs malarski dla wejherowskich szkół

– Warsztaty multimedialne

– Zajęcia graficzne wykorzystujące motywy związane z Marianem Mokwą

– Warsztaty plastyczne w tym: warsztaty tworzenia stempli związanych z morzem, warsztaty malarskie w technice akwareli i malarstwa olejnego

– Wystawa malarska wybranych dzieł Mariana Mokwy

– Wystawa prac powstałych podczas warsztatów malarskich i graficznych oraz w ramach konkursu plastycznego.

Powyższe działania wzmocnione będą prelekcjami oraz lekcjami w szkołach i w Galerii, a powstała w ramach warsztatów wystawa multimedialna o twórczości i działaniu kaszubskiego marynisty emitowana będzie w szkołach podstawowych w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z rejestracją audiowizualną efektów projektu.