A
a

Aktualne projekty

II Ogólnopolskie Biennale Małej Formy Ceramicznej

Niezmiernie miło nam poinformować, ze Wejherowskie Centrum Kultury postanowiło zorganizować II edycję konkursu Biennale Małej Formy Ceramicznej!

Cele konkursu:

 1. Promocja i popularyzacja ceramiki unikatowej jako dziedziny sztuki i rzemiosła artystycznego.
 2. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych. 3. Stymulacja wyobraźni, odkrywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.
 4. Propagowanie współczesnych trendów i zjawisk artystycznych.
 5. Promocja umiejętności i talentu w zakresie prac ceramicznych oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
 6. Inspiracja dla powstania nowych form wyrazu w zakresie prac ceramicznych.
 7. Poszerzanie wiedzy z zakresu warsztatu ceramicznego i wymiana doświadczeń.
 8. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 9. Wyłonienie Uczestników Wystawy Głównej „II Biennale Małej Formy Ceramicznej”.

Przedmiotem konkursu jest mała forma ceramiczna nieprzekraczająca w żadnym ze swoich wymiarów – szerokość, głębokość, wysokość 15 cm. W przypadku, gdy praca przekroczy któryś z podanych wymiarów, nie zostanie dopuszczona do konkursu. Brak możliwości przekroczenia wymiarów tyczy się również kompozycji wieloelementowych – wymiar dotyczy całości kompozycji, a nie pojedynczych elementów. Dzieło zgłoszone do konkursu powinno być wykonane z gliny, wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane. Konkurs ma formę otwartą, a prace mogą przedstawiać dowolną tematykę.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

 • Kategoria I: biżuteria;
 • Kategoria II: forma użytkowa;
 • Kategoria III: forma rzeźbiarska.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę ceramiczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszym etapem jest wstępna kwalifikacja do konkursu. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie powinien W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.07.2022 r.:

 1. wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się pod odpowiadającym właściwej kategorii linkiem (Uwaga! W przypadku zgłoszenia prac w dwóch kategoriach należy wypełnić karty zgłoszeniowe odpowiadające kategorii każdej z prac):

– Karta zgłoszeniowa – Kategoria I: biżuteria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2CCG7eJuIu7QUj8UA_rjGIMvWYEreHZPjWGlI2EcrvTTqmA/viewform?usp=sf_link

– Karta zgłoszeniowa – Kategoria II: forma użytkowa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCMevHAztb2v4jT9i9kUpche0yDIZTzYyD5EAdQajnHPKsSA/viewform?usp=sf_link

– Karta zgłoszeniowa – Kategoria III: forma rzeźbiarska

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYK2hZx2vUbUE2nH6jSIy2xS7OiULKtdLUZCYWLWxW4suEkQ/viewform?usp=sf_link

 1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biennale@wck.org.pl:

– dokumentację fotograficzną zgłaszanych prac wykonanych z każdego profilu na naturalnym tle (biały lub szary) tj. do 5 zdjęć jednego obiektu ok. 2400/1600 pixels – 300 dpi, w formacie jpg., każde z nich nie może przekroczyć 5MB – na podstawie, której przeprowadzona zostanie kwalifikacja do drugiego etapu konkursu;

– potwierdzenie przelewu opłaty za udział w konkursie (70 zł od uczestnika) na rachunek bankowy Organizatora.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, zawierającym szczegóły.

II-BIENNALE-MALEJ-FORMY-CERAMICZNEJ-REGULAMIN.pdf