A
a

Projekty

II Ogólnopolskie Biennale Małej Formy Ceramicznej

Zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej II Biennale Małej Formy Ceramicznej!

Zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej II Biennale Małej Formy Ceramicznej, które odbędzie się 10 września o godzinie 18:00, w galerii Filharmonii Kaszubskiej.
To wtedy poznamy też laureatów konkursu!

Niezmiernie miło nam poinformować, ze Wejherowskie Centrum Kultury postanowiło zorganizować II edycję konkursu Biennale Małej Formy Ceramicznej!

Cele konkursu:

 1. Promocja i popularyzacja ceramiki unikatowej jako dziedziny sztuki i rzemiosła artystycznego.
 2. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych. 3. Stymulacja wyobraźni, odkrywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.
 4. Propagowanie współczesnych trendów i zjawisk artystycznych.
 5. Promocja umiejętności i talentu w zakresie prac ceramicznych oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
 6. Inspiracja dla powstania nowych form wyrazu w zakresie prac ceramicznych.
 7. Poszerzanie wiedzy z zakresu warsztatu ceramicznego i wymiana doświadczeń.
 8. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 9. Wyłonienie Uczestników Wystawy Głównej „II Biennale Małej Formy Ceramicznej”.

Przedmiotem konkursu jest mała forma ceramiczna nieprzekraczająca w żadnym ze swoich wymiarów – szerokość, głębokość, wysokość 15 cm. W przypadku, gdy praca przekroczy któryś z podanych wymiarów, nie zostanie dopuszczona do konkursu. Brak możliwości przekroczenia wymiarów tyczy się również kompozycji wieloelementowych – wymiar dotyczy całości kompozycji, a nie pojedynczych elementów. Dzieło zgłoszone do konkursu powinno być wykonane z gliny, wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane. Konkurs ma formę otwartą, a prace mogą przedstawiać dowolną tematykę.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

 • Kategoria I: biżuteria;
 • Kategoria II: forma użytkowa;
 • Kategoria III: forma rzeźbiarska.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę ceramiczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszym etapem jest wstępna kwalifikacja do konkursu. Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie powinien W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.07.2022 r.:

 1. wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się pod odpowiadającym właściwej kategorii linkiem (Uwaga! W przypadku zgłoszenia prac w dwóch kategoriach należy wypełnić karty zgłoszeniowe odpowiadające kategorii każdej z prac):

– Karta zgłoszeniowa – Kategoria I: biżuteria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2CCG7eJuIu7QUj8UA_rjGIMvWYEreHZPjWGlI2EcrvTTqmA/viewform?usp=sf_link

– Karta zgłoszeniowa – Kategoria II: forma użytkowa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCMevHAztb2v4jT9i9kUpche0yDIZTzYyD5EAdQajnHPKsSA/viewform?usp=sf_link

– Karta zgłoszeniowa – Kategoria III: forma rzeźbiarska

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYK2hZx2vUbUE2nH6jSIy2xS7OiULKtdLUZCYWLWxW4suEkQ/viewform?usp=sf_link

 1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biennale@wck.org.pl:

– dokumentację fotograficzną zgłaszanych prac wykonanych z każdego profilu na naturalnym tle (biały lub szary) tj. do 5 zdjęć jednego obiektu ok. 2400/1600 pixels – 300 dpi, w formacie jpg., każde z nich nie może przekroczyć 5MB – na podstawie, której przeprowadzona zostanie kwalifikacja do drugiego etapu konkursu;

– potwierdzenie przelewu opłaty za udział w konkursie (70 zł od uczestnika) na rachunek bankowy Organizatora.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, zawierającym szczegóły.

II-BIENNALE-MALEJ-FORMY-CERAMICZNEJ-REGULAMIN.pdf