A
a

Projekty

2022 | Warsztaty malarskie | Śladami Mariana…

Zgodnie z celem zadania „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości” Wejherowskie Centrum Kultury realizuje działania edukacyjno-animacyjne, pobudzające kreatywność i twórczość wśród osób w różnych grupach wiekowych.

Po warsztatach ceramicznych dla najmłodszych przyszedł czas na zajęcia dla starszych uczniów.

Wejherowskie Centrum Kultury zapraszając do współpracy wejherowskie szkoły zorganizowało warsztaty malarstwa techniką akwareli i malarstwa olejnego – dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz warsztaty multimedialne i graficzne dla uczniów szkoły średniej. Zajęcia prowadzone są pod kątem skłonienia do refleksji nad lokalnym malarzem Marianem Mokwą, jego twórczością, czerpania inspiracji z jego dorobku itp.

Tak jak przy okazji poprzednich działań w ramach projektu, wszystkim działaniom artystycznym przyświeca wspólny cel. Uczestnicy starać się będą zdefiniować własną tożsamość i poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy jako mieszkańcy Pomorza? Co oznacza mieszkanie nad morzem dawniej, a co dziś?

Instruktorzy:

warsztaty akwareli:

Tomasz Sójka – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego w 1987 r. Miłośnik pejzażu i abstrakcji. Wieloletni nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni – obecnie  po zmianie nazwy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni.

warsztaty malarstwa olejnego:

Józef Karczewski – Malarstwo studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a (1975-79) i w PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Dyplom uzyskał w 1980 roku. W latach 1980-1992 pracował na stanowisku asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale malarstwa, obecnie jest nauczycielem rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Uprawia malarstwo sztalugowe i malarstwo ścienne. Zajmuje się edukacją artystyczną, prowadzi otwartą pracownię rysunku i malarstwa.

warsztaty multimedialne i graficzne:

Juliusz Żełudkowski – nauczyciel, fotograf, grafik – Mistrz Fotograf (2014), Absolwent Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunku Kulturoznawstwo/Grafika komputerowa, oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Grafika/projektowanie graficzne. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w zawodzie Fototechnik/ Technik Fotografii i Multimediów w PZS nr 4 im. Jakuba Wejhera oraz CKZiU w Gdyni. Cały czas pracuje nad nowymi projektami zarówno fotograficznymi jak i graficznymi dla popularyzacji działań artystycznych.

Efekty działań warsztatowych będzie można obejrzeć w Filharmonii Kaszubskiej, jako ekspozycja towarzysząca głównej wystawie projektu dział Mariana Mokwy prezentowanej w galerii.

Szczegóły projektu pod adresem: https://wck.org.pl/sladami-mariana-mokwy/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Po warsztatach ceramicznych dla najmłodszych przyszedł czas na zajęcia dla starszych uczniów.

Wejherowskie Centrum Kultury zapraszając do współpracy wejherowskie szkoły zorganizowało warsztaty malarstwa techniką akwareli i malarstwa olejnego – dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz warsztaty multimedialne i graficzne dla uczniów szkoły średniej. Zajęcia prowadzone są pod kątem skłonienia do refleksji nad lokalnym malarzem Marianem Mokwą, jego twórczością, czerpania inspiracji z jego dorobku itp.

Tak jak przy okazji poprzednich działań w ramach projektu, wszystkim działaniom artystycznym przyświeca wspólny cel. Uczestnicy starać się będą zdefiniować własną tożsamość i poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy jako mieszkańcy Pomorza? Co oznacza mieszkanie nad morzem dawniej, a co dziś?

Instruktorzy:

warsztaty akwareli:

Tomasz Sójka – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego w 1987 r. Miłośnik pejzażu i abstrakcji. Wieloletni nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni – obecnie  po zmianie nazwy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni.

warsztaty malarstwa olejnego:

Józef Karczewski – Malarstwo studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a (1975-79) i w PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Dyplom uzyskał w 1980 roku. W latach 1980-1992 pracował na stanowisku asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale malarstwa, obecnie jest nauczycielem rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Uprawia malarstwo sztalugowe i malarstwo ścienne. Zajmuje się edukacją artystyczną, prowadzi otwartą pracownię rysunku i malarstwa.

warsztaty multimedialne i graficzne:

Juliusz Żełudkowski – nauczyciel, fotograf, grafik – Mistrz Fotograf (2014), Absolwent Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunku Kulturoznawstwo/Grafika komputerowa, oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Grafika/projektowanie graficzne. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w zawodzie Fototechnik/ Technik Fotografii i Multimediów w PZS nr 4 im. Jakuba Wejhera oraz CKZiU w Gdyni. Cały czas pracuje nad nowymi projektami zarówno fotograficznymi jak i graficznymi dla popularyzacji działań artystycznych.

Efekty działań warsztatowych będzie można obejrzeć w Filharmonii Kaszubskiej, jako ekspozycja towarzysząca głównej wystawie projektu dział Mariana Mokwy prezentowanej w galerii.

Szczegóły projektu pod adresem: https://wck.org.pl/sladami-mariana-mokwy/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.