A
a

Projekty

2022 | WARSZTATY ceramiczne o tematyce morskiej

Warsztaty ceramiczne o tematyce marynistycznej, realizowane w ramach projektu „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Start: 2022-08-26 11:00

Miejscowość: Wejherowo

Miejsce: Filharmonia Kaszubska – sala nr 350

Bilety: Bezpłatne / Obowiązują zapisy

 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie wejherowskich szkół!

Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych (klasy I – III) do wzięcia udziału w warsztatach ceramicznych o tematyce marynistycznej, realizowanych w ramach projektu „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z podstawami pracy w glinie. Zaznajomią się z postacią nadmorskiego malarza – Mariana Mokwy, który patronuje warsztatom, a którego twórczość inspiruje kolejne pokolenia.

Osoby biorące udział w przedsięwzięciu będą tworzyć ceramiczne stemple: statki, zwierzęta i rośliny wodne lub inne motywy związane z morzem. Na zakończenie zajęć dzieci przygotują prace własnoręcznie wykonanych ceramicznych pieczątek, która towarzyszyć będzie wystawie obrazów Mariana Mokwy.

Jeśli lubisz nowe wyzwania, chcesz pomysłowo i kreatywnie spędzić czas, to właśnie Ciebie zapraszamy!!! Przyjdź, a zobaczysz jak to jest być twórcą i artystą.

Realizacja: 26.08.2022 r. – 31.08.2022 r.

Uwaga: osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach i zostaną zakwalifikowane powinny wziąć udział we wszystkich zajęciach.

Warsztaty odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
26.08.2022 r. miejsce: WCK – sala 350 w godzinach: 11:00 –13:00
27.08.2022 r. miejsce: WCK – sala 350 w godzinach: 10:00 –12:00

29.08.2022 r. miejsce: WCK – sala 350 w godzinach: 11:00 –13:00
31.08.2022 r. miejsce: WCK – sala 35 w godzinach: 11:00 – 13:00

Prace uczestników zaprezentowane zostaną w foyer Filharmonii Kaszubskiej w październiku 2022 r. podczas wernisażu prac Mariana Mokwy.

Prowadzący: Aleksandra Czoska

Rekrutacja:
Dostarczenie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.wck.org.pl do biura projektowego w sali 260, lub przesłanie podpisanego skanu na adres projekty@wck.org.pl.

Formularz musi być wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego osoby chcącej wziąć udział w warsztatach.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przesłanie/dostarczenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na warsztaty.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na warsztaty przesłane zostanie drogą mailową z adresu: projekty@wck.org.pl lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 733 361 119, e-mail: projekty@wck.org.pl

Szczegółowy opis projektu znajduje się: https://wck.org.pl/sladami-mariana-mokwy/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY-Warsztaty-ceramiczne-o-tematyce-morskiej.pdf