A
a

Imprezy cykliczne

Rekonstrukcja historyczna

Rekonstrukcja Historyczna jest organizowana od 2014 roku. Wydarzenie obejmuje epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego, rozgrywające się w Wejherowie i okolicach.

W latach 2014 – 2018 wydarzenie odbywało się pod hasłem: „Rekonstrukcja Historyczna, czyli jak to na Pomorzu zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać”. Trzy najważniejsze bitwy - rekonstrukcja walki oficerów wiernych Koronie ze zdrajcą Sarpskim i jego poplecznikami, bitwa dzienna - atak na wóz kupiecki/taborowy, bitwa wieczorna - obrona miasta przed Szwedami – rozgrywały się na Placu Jakuba Wejhera oraz w Parku Miejskim. W roku 2019 hasło przewodnie brzmiało: „Rekonstrukcja Historyczna, czyli jak to z Jakubem Wejherem było”. Główna bitwa – kampania pod Białą Anno Domini 1635, została rozegrana w Parku Miejskim. Zwieńczeniem bitewnych pokazów stał się przemarsz z pochodniami, do którego włączali się mieszkańcy oraz przybyli goście. Grupa „Pułk Czarnieckiego” jest w stanie wiernie odtworzyć historię sprzed blisko 400 lat. We poprzednich edycjach przedsięwzięcia brało udział około 100-150 rekonstruktorów, co stanowi przybliżoną ilość żołnierzy, którzy uczestniczyli w bitwie w tamtych czasach. Wydarzenie obejmuje również wiele innych atrakcji skierowanych zarówno do widzów, jak i rekonstruktorów, m.in. turniej szabli bojowej, koncert zespołów muzyki dawnej, kramy rzemieślników oraz lokalnych artystów.

Grupa rekonstrukcyjna „Pułk Czarnieckiego” powstała pod koniec 2010 roku. Trzy lata później uzyskała statut Stowarzyszenia. Na początku jej działalność była skierowana do mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Z czasem grupa rozszerzyła zakres działań biorąc udział w imprezach historycznych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Członkowie stowarzyszenia skupiają się głównie na rekonstrukcji obejmującej wiek XVI i XVII. „Pułk Czarnieckiego” organizuje treningi, spotkania, ćwiczenia szermierki, kultywuje mowę staropolską, wykonuje rękodzieła oraz nieustannie zagłębia się w dzieje historii Rzeczpospolitej/tamtych czasów. Największy nacisk skierowany jest na odtwarzanie piechoty Kozackiej. Ponadto grupa organizuje pokazy szermierki dawnej, ubiorów historycznych, pokazy z elementami kaskaderskimi oraz fireshow.

Wśród imprez historycznych, w których „Pułk Czarnieckiego” brał udział warto wyróżnić: Szturm Twierdzy Zamość, Tatai Patara – rekonstrukcja w węgierskim mieście Tata, rekonstrukcja we włoskim mieście Eliopoli.