A
a

Online

PROFILAKTYKA

W ramach działań profilaktyki uzależnień, we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stworzyliśmy materiał filmowy.

Pieczę nad stworzeniem filmu objęła Alicja Araszkiewicz. Do wspólnej pracy zaangażowała dzieci i młodzież – pokazując tym samym, jak kreatywnie i owocnie można spędzać wolny czas. 🙂