A
a

Online

Odblask Tajemnicy

W wystawie „Odblask Tajemnicy” udział wzięło 12 wybitnych współczesnych polskich artystów, m. in: Krzysztof Izdebski-Cruz, Daniel Pawłowski, Jarosław Kukowski.

Dla wszystkich, wierzących i niewierzących, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblaskiem niezgłębionej tajemnicy, która ogarnia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł)

4 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artystów”; zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Karol Wojtyła sam był artystą – za młodu aktorem, a przez całe życie pisarzem i poetą.

W „Liście do artystów” św. Jan Paweł II z ubolewaniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się,
i apeluje do artystów, by powrócili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.
Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem św. Jana Pawła II. To dobra okazja, by środowiska twórcze włączyły się w jego obchody, dając plastyczny wyraz przeżywaniu swej wiary w XXI w.

Przeorat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwunastu artystów malarzy, by środkami sztuki współczesnej,
z wrażliwością i temperamentem właściwym naszej epoce, wyrazili ponadczasowe religijne tematy.

W wystawie „Odblask Tajemnicy” udział wzięło 12 wybitnych współczesnych polskich artystów: Karol Bąk, Andrzej Boj Wojtowicz, Krzysztof Izdebski-Cruz, Wacław Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Kołpanowicz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz i Krzysztof Wiśniewski.