A
a

Projekty

2016 – Nadbałtycki Szlak Designu

Projekt zrealizowany w okresie: 01.09.2014 r. - 30.11.2016 r.

CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu było przełamanie stereotypów podejścia do designu jako czegoś niedostępnego, ekskluzywnego i przeznaczonego dla nielicznych.

Tytuł projektu „Nadbałtycki szlak designu” nawiązywał nazwą do krajów partnerskich – Polski, Litwy, Rosji, Szwecji i historycznych szlaków kupieckich stanowiących inspirację dla sztuki użytkowej.

Udział czterech krajów wyznaczał różnorodność sztuki użytkowej i wpływ narodowego nurtu sztuki dekoracyjnej i dzielił projekt na sezony.

SEZON POLSKI – listopad 2014 do kwiecień 2015

SEZON LITEWSKI – maj 2015 do październik 2015

SEZON ROSYJSKI – listopad 2015 do kwiecień 2016

SEZON SZWEDZKI- maj 2016 październik 2016

Kluczem każdego sezonu były: bryła, faktura, przestrzeń i światło.

Osoby zainteresowane podczas trwania projektu mieli okazję uczestniczyć w:

– warsztatach (w każdym sezonie prowadzone były warsztaty z 4 dziedzin: grafika, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, meble i wnętrza;

– kursach e-learningowych;

– e-konsultacjach;

– festiwalach designu, organizowanych pod koniec każdej odsłony a podczas nich wystawy prac, warsztaty, rodzinne kąciki kreatywności;

– nawiązywać współpracę i kontakty z projektantami z krajów partnerskich;

– korzystać ze specjalnie stworzonego portalu design.wck.org.pl, na którym zamieszczone zostały:

e-kursy, e-konsultacje, e-wystawy, design-space i nagrane warsztaty dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wzornictwa użytkowego.

Podczas 4 odsłon projektu (POLSKA, LITWA, ROSJA, SZWECJA) skorzystano ze wsparcia merytorycznego i pomocy następujących uczelni, instytucji:

– Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

– Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;

– Zamku Cieszyn;

– Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi;

– Instytutu Edukacyjnych Technologii Informatycznych;

– Szkoły Średniej im. Kraszewskiego w Wilnie, Litwa;

– Centrum Europa Bałtycka z Kaliningradu, Rosja;

– Honorowego Konsulatu Generalnego Szwecji w Gdańsku.

REZULTATY

– 32 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w tym:

• 4 Festiwale designu (25.04.2015, 17.10.2015, 23.04.2016, 22.10.2016);
• Warsztaty: 20 (16 grup warsztatowych i 4 warsztaty projektowania małych form podczas festiwalu Designu);
• 4 wystawy;
• 4 kąciki kreatywności;

– współpracowano z 8 partnerami;

– liczby uczestników warsztatów około 160 osób;

– około 1000 odbiorców projektu;

– ponad 240 godzin warsztatów;

– powstały 4 foldery festiwalowe o odsłonach projektu (Polska, Litwa, Rosja, Szwecja) w nakładzie 800 sztuk;

– 1 portal internetowy;

– 10 e-kursów;

– 4 e-wystawy.

Do projektu zaproszono 28 artystów:

Alicja Buławka-Fankidejska, Aneta Fittkau, Michał Ostrowski, Karol Formela, Robert Werbanow, Maja Zbrożek, Katerina Cherevko, Regina Kosevska, Julita Gecevska, Karolina Matyjaszkowicz, Małgorzata Wawrzyńczak, Marta Papierowska, Marzena Hazuka-Beraś, Rafał Niemiec, Dorota Wnuczyńska, Anna Frąckowicz, Tomasz Kawełczyk, Janina Myronova, Natalia Chepkasova, Kateriny Cherevko, Oksana Kuzmienko, Renata Ślusarska-Szczepanik, Agnieszka Pustelnik, Justyna Górecka, Justyna Medoń, Magdalena Komar, Per Oscar Gustav Dahlberg, Wojciech Guzik.