A
a

Projekty

2022 | Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt grantowy pod nazwą „WCK wirtualnie” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych, w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Dofinansowanie projektu grantowego WCK: 168 200,00 zł

Celem projektu Konwersja cyfrowa domów kultury jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych, w formie cyfrowej i online, a także zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Celem działań szkoleniowych jest wsparcie zespołów kadr kultury (m.in. dyrekcji, pracowników działów obsługi widza, edukacji kulturowej, koordynatorów ds. dostępności) w podnoszeniu kompetencji, w zakresie projektowania oferty kulturalnej on-line.

Projekt grantowy pn. „WCK wirtualnie” realizowany przez Wejherowskie Centrum Kultury zakłada stworzenie wirtualnej ścieżki edukacyjnej „Wirtualna Galeria WCK” zawierającej przekaz kultury w oparciu o materiały i środki wykonane za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych i technicznych dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu oraz szkolenie pracowników. Dzięki tej realizacji za pomocą jednego kliknięcia przeniesiemy się do galerii w WCK w Wejherowie, by zwiedzić interaktywne wystawy czasowe organizowane przez Wejherowskie Centrum Kultury. Wirtualna galeria umożliwi publiczności bez wychodzenia z domu obejrzeć i poznać szczegóły eksponatów prezentowanych na wystawach czasowych.

Okres realizacji: 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.