A
a

Projekty

2023 | Kolekcjonerzy dziedzictwa

Zatrzymajmy się na chwilę i powspominajmy. Przedmioty wiele mówią o ich właścicielach oraz czasach, w których były używane.

Fotografie, ulotki i inne druki, a także przedmioty codziennego użytku, dziś często nierozpoznawalne dla młodych, przywodzą na myśl sentyment i wspomnienia.

Projekt pn. Kolekcjonerzy dziedzictwa jest odpowiedzią na potrzeby wielu mieszkańców i dotyczy kolekcjonowania i metod archiwizowania oraz twórczej pracy z materiałem historycznym. Celem zadania jest wzrost świadomości odbiorców w różnym wieku oraz edukacja w zakresie rozwijania pasji kolekcjonerów, „zbieraczy” oraz osób zainteresowanych gromadzeniem i systematyzowaniem przedmiotów np. codziennego użytku, elementu dziedzictwa kulturowego.

W ramach zadania chcemy zrealizować prelekcje, warsztaty archiwistyczne dla początkujących archiwistów oraz inne działania edukacyjne. Realizacja projektu zakończona zostanie wystawą.

Partnerem projektu jest Centrum Archiwistyki Społecznej.