A
a

Projekty

2021 | Kamienica sztuki w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje trzyletni projekt inwestycyjny pn. „Kamienica Sztuki w Wejherowie”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.12.2022 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, remont i wyposażenie budynku zlokalizowanego w sąsiedztwie siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury tj. przy ul. Sobieskiego 257 w Wejherowie oraz zmiana jego sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Zaadaptowanie i modernizacja budynku na działania twórcze jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie społeczności lokalnej ofertą edukacji artystycznej i kulturalnej. Budynek pn. „Kamienica Sztuki” stanie się miejscem sprzyjającym rozwojowi kreatywnych inicjatyw.

Głównym celem zadania jest rozwój infrastruktury kulturalnej Wejherowa przeznaczonej na edukację kulturalną i animacyjną, pobudzającą aktywność twórczą i kreatywność społeczną w nowym obiekcie kultury.

W budynku, który po zakończeniu inwestycji nosić będzie nazwę „Kamienica Sztuki” mieścić się będą: klub młodzieżowy (realizacja działań twórczych), sala do nauki muzyki, pracownia robotyki, galeria wystawowa, pokoje gościnne dla artystów. Budynek dzięki zastosowanym rozwiązaniom i wyposażeniu w pełni dostępny będzie dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.