A
a

Projekty

2023 | KAMIENICA SZTUKI

Wejherowskie Centrum Kultury zakończyło realizację trzyletniego zadania pn. „Kamienica Sztuki w Wejherowie”.

Zadanie realizowane było od 2020 roku, a przedmiot inwestycji stanowiły przebudowa, remont i wyposażenie budynku, zlokalizowanego w sąsiedztwie siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury tj. przy ul. Sobieskiego 257 w Wejherowie. Zmiany został także jego sposób użytkowania. Przestrzeń wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności kulturalnej. Zaadaptowanie i modernizacja budynku na działania twórcze stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie społeczności lokalnej ofertą edukacji artystycznej i kulturalnej. Budynek pn. „Kamienica Sztuki” stanie się miejscem sprzyjającym rozwojowi wielu kreatywnych inicjatyw.

Głównym celem zadania był rozwój infrastruktury kulturalnej miasta, przeznaczonej na edukację kulturalną i animacyjną. W Kamienicy Sztuki pobudzona zostanie aktywność twórcza i kreatywność społeczna.  Nowy obiekt stanowić będzie ciekawe dopełnienie oferty kulturalnej na mapie Wejherowa.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, w budynku Kamienicy Sztuki, powstały pomieszczenia pozwalające na prowadzenie działalności kulturalnej, takie jak: sala do nauki muzyki, pracownia robotyki, galeria wystawiennicza, 4 pokoje gościnne dla artystów. Budynek został w pełni przystosowany także dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.