A
a

Online

Biennale Małej Formy Ceramicznej (cz.2)

Biennale małej formy ceramicznej jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, w formule otwartej z dowolną tematyką, w trzech kategoriach – biżuterii, formy użytkowej i formy rzeźbiarskiej.

Konkurs jest poszukiwaniem unikatowych obiektów ceramicznych pokazujących współczesne trendy i zjawiska artystyczne. Podczas finałowej wystawy, zaprezentowanej w Galerii Filharmonii Kaszubskiej, pokażemy publiczności najciekawsze prace konfrontujące twórców w odmiennej tematyce.