A
a

Projekty

2023 | Arboretum Grodu Wejhera | Przytulia

Przytulia to stanowisko przeznaczone do plant-crossingu.

Rośliny znajdowały się na specjalnie do tego przygotowanych paletach, na parkingu Kamienicy Sztuki, przy ul. Sobieskiego 257. Stoisko było dostępne od 8 czerwca 2023.

O PROJEKCIE

Parki, przydrożne szpalery, klomby, rośliny balkonowe, czy specyficzne dla Wejherowa minisady są nieodłącznym elementem miasta. Oprócz funkcji estetycznej pełnią także zadania społeczne i kulturowe: wpisane są w historie, związane z wydarzeniami w mieście. Wiele osób śledzi też trendy w nasadzeniach.  Wzajemna zależność człowieka i roślin sprawia, że chcemy przyjrzeć się z bliska kulturowemu arboretum Wejherowa, rozumianego tu jako kompleks otaczających to niewielkie miasto roślin, o interesujących, kulturowych znaczeniach.

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje projekt pn. Arboretum Grodu Wejhera.

To ukłon w stronę wejherowskiej przyrody: drzew, krzewów, bylin, dzikich i hodowlanych roślin.

Głównym założeniem zadania jest edukacja kulturowa z wykorzystaniem rzadko spotykanych form aktywności, których źródłem inspiracji, łączącym wszystkie wydarzenia, będzie roślinność. Uwarunkowania kulturowe, obyczajowość, specyfika i biologia, będą wpisywały się w działania praktyczne uczestników. Znajomość roślinności, w której zanurzone jest miasto, zwiększać będzie wrażliwość, kompetencje społeczne, poczucie, że przyroda jest kulturowym obrazem miasta, a przez to, że kultura w różnych przejawach, jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

W projekcie zgłębiać będziemy roślinność w różnych perspektywach: prelekcji, spacerów ziołowych oraz warsztatów, planujemy także realizację plant-crossingu i ogrodu społecznego. W projekcie każdy znajdzie coś dla siebie.