A
a

Aktualne projekty

2024 | Synczyzna. Gombrowicz na nowo

Wejherowskie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na realizację zadania pn. Synczyzna. Gombrowicz na nowo”.

Uświetniając jubileusz 120 urodzin Witolda Gombrowicza, działania związane z zadaniem zagłębiać będziemy w kontekstach (przemianach mentalności), neologizmach i wciąż aktualnej twórczości pisarza. W swoich dziełach Witold Gombrowicz podejmował żywe, również dziś, problemy, jak np. życie na emigracji czy wykluczenie społeczne. Chcąc przybliżyć jego twórczość jak najszerszemu gronu odbiorców, które na co dzień ma utrudniony dostęp do literatury, przeprowadzimy szereg działań, łączących nie tylko dziedziny sztuki, ale i instytucje kultury w mieście, regionie i w Polsce.

Fragment tytułu zadania, „Synczyzna”, odnosi się do przeciwieństwa Ojczyzny i nakierowana jest głównie na te wartości, które bliższe są młodym, „synom”. Tytuł dedykowany jest tej części działań, która zakłada odkrywanie uniwersalnych, odświeżonych wartości, zawartych w treści dzieł pisarza, by za pomocą specjalistów w dziedzinie nauki i sztuki, mogli zrozumieć Gombrowicza i zaprezentować go w zrozumiały sposób .

Inspirowani Witoldem Gombrowiczem, literackim patronem 2024 r., planujemy przedstawić odbiorcom w różnym wieku, wybrane dzieła pisarza, korzystając z wielu nowoczesnych i atrakcyjnych form wyrazu.

W ramach zadania odbędą się m.in:

– Otwarte spotkania interpretacyjne z twórcami „jak czytać Gombrowicza”

– Performatywne czytania w wykonaniu uczestników spotkań z twórcami. Czytania realizowane będą w Kamienicy Sztuki  i jej okolicach z wykorzystaniem interdyscyplinarnych technik, m.in. muzyki na żywo, projekcji multimedialnej, fragmentów filmów.

– Czytanie performatywne „Trans-Atlantyku”. Zależy nam, by czytanie literatury łączyło różne środowiska, dlatego w czytanie włączeni zostaną aktorzy i reżyserzy Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni oraz aktorzy niezawodowi.

– Wystawa plakatów, udostępniona przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Treść i forma zadania skierowane będą zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, osób z niepełnosprawnością i mniejszości etnicznych, co na ma celu zwiększenie poziomu czytelnictwa w regionie i zachęcenie odbiorców do poszukiwań innych, współczesnych kontekstów w tekstach Gombrowicza.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024 – 31.12.2024 r.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono m.in.:

  • Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
  • I Liceum Ogólnokształcące um. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
  • Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
  • Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
  • Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt objęty został patronatem honorowym Ambasady Republiki Argentyny w Polsce.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.