A
a

Projekty

2022 | Wystawa dzieł Mariana Mokwy

Wystawę dzieł Mariana Mokwy zrealizowano w ramach projektu "Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości".

Marian Mokwa był jednym z najbardziej rozpoznawalnych marynistów XX-wiecznej Polski. Niemal całe życie poświęcił upowszechnianiu kultury regionu nadmorskiego. W swojej twórczości koncentrował się na promocji wybrzeża oraz społeczności Kaszubów, mało znanej w Polsce początków XX w.

Twórczość marynistyczna tego okresu, mimo tak bogatej treści historycznej i wysokiej rangi artystycznej, nie cieszy się szczególną popularnością, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Chcąc przybliżyć i upowszechnić wiedzę na temat polskiej marynistyki XX wieku, w szczególności poprzez postać Mariana Mokwy, Wejherowskie Centrum Kultury podjęło się realizacji projektu edukacyjno-animacyjnego. Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna na realizację zadania „Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Zwieńczeniem działań projektowych była wystawa malarska wybranych dzieł Mokwy. Prace malarza pozyskaliśmy z prywatnej kolekcji oraz instytucji publicznych. Na cele wystawy malarskiej przygotowaliśmy także prelekcje wystawowe dla dzieci, zorganizowanych grup szkolnych oraz dla dorosłych w różnym wieku. Spotkanie ze sztuką Mariana Mokwy pozwoli przybliżyć odbiorcom twórczość marynisty oraz zaprezentuje sposoby utrwalania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Prace prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów:

  • prywatnego kolekcjonera
  • Urzędu Miejskiego w Wejherowie
  • Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
  • Muzeum Miasta Gdyni
  • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
  • Muzeum Okręgowego w Toruniu
  • Biblioteki Miejskiej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

Wernisaż wystawy odbył się 13 października 2022 roku o godz. 17:00. Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją dotyczącą twórczości Mariana Mokwy, którą poprowadził Pan Wojciech Zmorzyński (sala konferencyjna).

Dzieła Mariana Mokwy prezentowano w galerii.

Wystawie towarzyszyła ekspozycja prac młodych twórców, stanowiąca efekt działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.