A
a

Projekty

2020 – Kaszuby i Pomorze w walce…

Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Kaszuby i Pomorze w walce z bolszewikami" w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920" ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Chcemy wszystkim przybliżyć udział i zaangażowanie Kaszubów w Bitwę Warszawską 1920 oraz wspólnie z Państwem uczcić tak ważne dla nas wydarzenia, które zmieniły bieg historii, wyzwoliły radość, poczucie dumy i jedności narodowej.
Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działaniach kulturowych, niemniej z dużą dozą wartości zarówno historycznych, jak również artystyczno-edukacyjnych. Głównym wydarzeniem przedsięwzięcia była plenerowa rekonstrukcja historyczna wydarzeń sprzed stu lat, przedstawiająca historie, postawy, charakter ludzi Kaszub
i Pomorza, w połączeniu z wolą walki w niepodległej Polsce.
Zaprosiliśmy do udziału lokalnych twórców i artystów. Efektem dostępnym dla Państwa będzie nagranie przygotowanej w ramach projektu rekonstrukcji historycznej, wystawa szkiców malarskich pt. „Nasza, kaszubsko-pomorska Niepodległa” oraz gra edukacyjno-historyczna i szereg zagadek tematycznych.
Pragniemy, aby przygotowane dla Was materiały ukazujące historię naszych przodków wpłynęły korzystnie na wzmocnienie więzi międzypokoleniowej z regionem, zbudowały poczucie wspólnoty i przynależności do tzw. „Małej Ojczyzny”.
Pamiętajmy o naszej historii i naszych bohaterach!!!

Partnerzy projektu:
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

Wystawa-poplenerowa.pdf
Film.pdf