A
a

Projekty

2019 – Ogrody sztuki z narracją modernizmu

Projekt realizowany w okresie: 04 – 10.2019 r.

Główny cel: przybliżenie stylistyki nurtu modernistycznego w architekturze i w sztuce.
Miejsce realizacji: Głównie Dom Bogoria, ul. Hallera 14 w Wejherowie.
Należąca niegdyś do głównego architekta międzywojennego Wejherowa – Stanisława Świątkiewicza.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

I Rozpoczęcie
Termin: 12.04.2019 r.
podczas którego: wernisaż prac Alberta Ladacha „Modernizm – Wejherowo – Bauhaus”. Pokaz oryginalne szkice Świątkiewicza, dawne zdjęcia, pamiątki rodzinne, performance przygotowane przez Laboratorium Bogoria.

II Wykład
Termin: 17.07.2019 r. godz. 17:00
Prowadzący: Wykład poprowadził dr hab. Michał Pszczółkowski
Temat wykładu: Modernizm w architekturze i sztukach wizualnych
Uczestnicy: ok. 50.

III Warsztaty ceramiki w plenerze
Termin: 20 – 28.07.2019 r.
20.07.2019 r. godz. 10-13:00
21.07.2019 r. godz. 10 – 13:00
27.07.2019 r. godz. 10 – 17:00
28.07.2019 r. godz. 10 – 17:00
Prowadzący: Czesław Fankidejski
Liczba uczestników: 15 osób (dorośli)
Plenerowy warsztat ceramiczny opierał się na nadal mało popularnych metodach plenerowego wypału m. in. technice Raku, wypału w piecu dołowym. Uczestnicy warsztatów poznają niezwykle ciekawe i dostępne metody wypału – tak, by każdy mógł wykonać je we własnym zakresie. Uczestnicy pod okiem Instruktora zapoznani zostali z różnymi metodami formowania, zdobienia oraz wypalania ceramiki. Tematyką warsztatu były charakterystyczne dla architektury modernizmu kafle i płytki ceramiczne, zdobiące klatki schodowe czy fasady budynków – jak i wykorzystywane przy wyjątkowych mozaikach.

IV Warsztaty teatru przedmiotu
Termin: 07-09.08.2019 r. oraz 12-14.08.2019 r.
Prowadzący: Adam Walny
Liczba uczestników: 7 osób (młodzież, dorośli)
Praca nad stworzeniem przedmiotu na cele przygotowania krótkich scenek inspirowanych minimalizmem modernistycznym.

V Spacer szlakiem wejherowskiego modernizmu
Termin: 30.09.2019 r. 8:30 i 16:30
Liczba uczestników: 30 osób łącznie – 2 grupy (młodzież i dorośli)
Spacer po mieście 2, 5 h – 3 h

VI Finał projektu
Termin: 09.10.2019 godz. 16:30
Uczestnicy: ok. 50 osób
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję:
– zapoznać się z działaniami, które zostały zrealizowane w ramach projektu (prezentacja Dyrektor Jolanta Rożyńska)
– wysłuchać wykładu Joanny Cichockiej pt.: „Modernistyczny architekt Stanisław Świątkiewicz i jego rodzina w Wejherowie”
Joanna Cichocka – historyk, starszy kustosz, wieloletni pracownik merytoryczny Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Działająca głównie na niwie oświatowej, autorka projektów z zakresu edukacji. Z tematem spotkania związana jest m.in poprzez realizację dwóch wystaw prac Andrzeja Świątkiewicza i współtworzenie ekspozycji w domu BOGORIA z okazji obchodów 100 lecia modernizmu. Wyróżniona m.in. honorową odznaką „Zasłużonej dla Kultury Polskiej”
– obejrzeć wystawę fotografii, śladem wejherowskiego modernizmu uczniów Fototechnika Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im Jakuba Wejhera w Wejherowie
– dodatkowo prezentacja spektaklu dla wybranych osób pt. „Wiedźma GWE”

VII Wystawa „Ślady modernizmu”
Termin: 08-28.10.2019 r.
Wystawa zewnętrzna na drzewach przy ul. Hallera pt. „Ślady modernizmu”. 12 elementów.

VIII Folder #Modernizm
Liczba egzemplarzy: 300