A
a

Projekty

2018 – Oblicza Niepodległej

Projekt zrealizowany w okresie: 23.05 – 20.11.2018 r.

Projekt „Oblicza Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Przedsięwzięcie powstało we współpracy Wejherowskiego Centrum Kultury i trzech wejherowskich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – Szkoły Podstawowej nr 11 im. Teodora Bolduana, Szkoły Podstawowej nr 9 im. generała Józefa Wybickiego oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 – I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, aby włączyć się w obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cele projektu: Głównym celem projektu było poszerzenie wśród społeczności lokalnej wiedzy związanej z okresem odbudowy państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości w kontekście regionalnym, w tym na temat zasłużonego burmistrza Teodora Bolduana przy kompleksowej współpracy z trzema placówkami oświatowymi z terenu Wejherowa.

Działania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia „Oblicza Niepodległej” były bezpłatne, skierowane do szerokiego grona odbiorców, wykorzystujące różne formy włączenia mieszkańców w realizację przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

I APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA I OKOLIC.

Zachęcamy do włączenia się mieszkańców w poszukiwanie materiałów, zdjęć również w zbiorach rodzinnych mówiących o okresie odbudowywania państwowości na Pomorzu, w tym z działalności burmistrza Teodora Bolduana w Wejherowie. Zgromadzone materiały i informacje posłużą przy kolejnych działaniach projektu, w tym przy tworzeniu publikacji, wystawy, izby pamięci i do poszukiwań dziennikarskich.

II POSZUKIWANIA DZIENNIKARSKIE, które prowadzone będą przez powołaną przez partnerską szkołę grupę młodzieżową. Grupa pozyskiwać będzie informacje, materiały, wypowiedzi, wspomnienia związane z okresem budowy państwowości w regionie oraz z burmistrzem Teodorem Bolduanem.

III SPEKTAKL TEATRALNO – MUZYCZNY – „12 OPOWIEŚCI NA DOBRE CZASY”, nawiązujący treścią do doświadczeń regionalnych związanych z odbudową państwowości. Spektakl w wykonaniu zarówno amatorów jak i zawodowych artystów. Spektakl wystawiony zostanie dwukrotnie – w plenerze (X 2018 r.) oraz w budynku Filharmonii Kaszubskiej (XI 2018 r.)

IV WARSZTATY PISARSKO-KALIGRAFICZNE tworzenia gazet wzorem lat 20-30 XX wieku i kartek z pamiętnika skierowane do młodzieży i dorosłych (VI – X. 2018). Efekty warsztatów zostaną powielone i dystrybuowane podczas wydarzeń realizowanych w ramach projektu jako element wprowadzający w atmosferę lat 20-30 XX wieku.

V KONKURSY – w ramach projektu przeprowadzone zostaną konkursy, nad którymi czuwać będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Teodora Bolduana w Wejherowie.

a) Konkurs rodzinny – karta z życia mieszkańców miasta Wejherowa. Działanie otwarte skierowane do mieszkańców miasta, którzy w rodzinnym gronie stworzą składającą się z odnalezionych pamiątek, zdjęć, opisów związanych z okresem odbudowy polskości, życia mieszkańców kartę, która wejdzie w skład realizowanej w ramach projektu wystawy.
b) Konkurs włodarze i elita Wejherowa – konkurs skierowany do szkół. Przedmiotem konkursu będzie odnalezienie postaci, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju państwowości w mieście i regionie. Następnie odwzorowanie tej postaci w formie graficznej oraz stworzenie opisu.

c) Konkurs na stworzenie lapbooka (teczki tematycznej) – konkurs skierowany do szkół. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie stworzenie lapbooka nawiązującego tematem do okresu odbudowy państwowości w regionie, lub postaci Teodora Bolduana).

VI LEKCJA LOKALNEJ HISTORII PRZEZ TELEFON. Działanie, które zrealizowane zostanie w połączeniu z efektami konkursu włodarze i elita Wejherowa. Sylwetki postaci, przedstawione w konkursie zostaną w formie wielkoformatowej umieszczone w wybranych miejscach miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii opatrzone zostaną kodem QR. Po sczytaniu przy pomocy telefonu komórkowego pojawi się charakterystyka danej postaci, lub ciekawostki związane z okresem odzyskania niepodległości.

VII WYSTAWA „OBLICZA NIEPODLEGŁEJ” (X – XI.2018). Wystawa w formie otwartej dla szerokiego grona odbiorców. Będzie miała charakter interdyscyplinarny z elementami audiowizualnymi. Tematem wystawy będzie życie mieszkańców Wejherowa lat 20-30 XX wieku oraz wprost Teodora Bolduana i jego działalności.

VIII LEKCJA W GALERII WRAZ Z PRZEWODNIKIEM (X-XI 2018). Osoba oprowadzająca po wystawie szczegółowo opowie o zgromadzonych materiałach oraz przybliży odwiedzającym fakty z historii Polski związane z okresem odzyskania niepodległości.

IX PUBLIKACJA, zawierająca materiały zgromadzone podczas projektu.

Teodor Bolduan – przedwojenny burmistrz miasta Wejherowa (rodowity Kaszub, żyjący w latach 1902-1939). Osoba szczególnie zaangażowana i zasłużona w odbudowę państwowości w regionie Kaszub. Podczas jego rządów w latach 1933-1939 nastąpiło uporządkowanie finansów i gospodarki miejskiej, miasto zdobywało opinię jednego z najnowocześniejszych polskich miast, a postać włodarza urosła do rangi symbolu międzywojennego Wejherowa. Teodor Bolduan to postać zasłużona w historii regionu, należąca do osób, które już od początków 1920 roku pracowały z pasją i poświęceniem na stanowisku administracyjnym dla dobra wspólnego, rozwijając się, aby sprostać procesom budowy nowoczesnego państwa. Mianowany osobistym sekretarzem Wojewody Pomorskiego w Toruniu jako Kaszuba i patriota dbał o sprawy regionu Kaszub. Należał do osób, które z zapałem tworzyły polskość na ziemiach odzyskanych. Za swój wkład w tworzenie państwowości w odzyskanej Ojczyźnie otrzymał wiele oznaczeń w tym, najważniejsze Krzyż Niepodległości i Złoty Krzyż Zasługi. Jego zaangażowanie doceniane było przez wojewodę pomorskiego, który uczynił go swoim sekretarzem. Teodor Bolduan uważany był za doskonałego polityka i samorządowca, który miał pomysł na rozwój miasta, czyniąc go centrum kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.

Apel.pdf
Kokurs-Oblicza-Niepodleglej.pdf
Postaci.pdf
Warsztaty-pisarsko-kaligraficzne.pdf
Wystawa.pdf
12-opowiesci.pdf