A
a

Projekty

2018 – Bazuna – dźwięki kaszubskiej tradycji

Projekt zrealizowany w okresie: 17.03 - 9.06.2018 r.

Do wzięcia udziału w projekcie zostały zaproszone osoby dorosłe, które na co dzień pracują z obróbką drewna tj. rzeźbiarze i stolarze.

Warsztaty zostały współsfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

CEL PROJEKTU:  nauczanie i rozpowszechnianie techniki budowy kaszubskiego instrumentu ludowego – bazuny, oraz propagowanie wiedzy o jej roli w kulturze kaszubskiej, na przestrzeni dziejów, metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

12 spotkań (łącznie 48 godzin), podczas których uczestnicy pod okiem mistrza Pawła Gruby:
– poznali historię bazuny,
– nauczyli się wykonawstwa bazuny w tym: obróbki surowców, budowy, konserwacji instrumentu.

Terminy spotkań (soboty pomiędzy 17.03 – 09.06.2018 r.) w godzinach 08:00 – 12:00
marzec – 17 i 24
kwiecień – 07, 14, 21 i 28
maj – 05, 12, 19 i 26
czerwiec – 02 i 09

Miejsce spotkań Filharmonia Kaszubska/Wejherowskie Centrum Kultury ul. Sobieskiego 255, Wejherowo.

Wydarzenie towarzyszące warsztatom – pokaz gry na stworzonych instrumentach podczas obrzędu ścinania kani jako wydarzenie dopełniające wiedzę na temat wykorzystania instrumentów ludowych w kulturze Kaszub (22.06.2018 r.).

Opis instrumentu:
Bazuna była niegdyś wykorzystywana przez pasterzy oraz do celów obrzędowych, np. do wypędzania złych mocy, witania Nowego Roku, towarzyszyła też uroczystościom religijnym i obrzędowi ścinania kani. Bazuna była wykorzystywana także do innych celów, zwłaszcza jako instrument sygnalizacyjny i ostrzegawczy. Według tradycji instrument ten wykonywany jest z konarów lub pni drzew m.in. brzozy, klonu, olchy. Długość kaszubskich bazun zwykle nie przekraczała 2,5 metra, choć współcześnie spotyka się także dłuższe.

Biogram mistrza – prowadzącego
Paweł Gruba – urodzony w 1973 r. w Kartuzach, muzyk, twórca ludowy, gra na bazunie oraz na trąbce. Od kwietnia 1989 r. gra w kapeli w Kaszubskim Zespole Pieśni i Tańca Sierakowice na bazunie i trąbce. Koncertuje z tym zespołem po całej Europie, również w Azji. Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie trąbki ad. Szymona Pawłowskiego.
Grając na bazunie:
– zdobył nagrodę Starosty Powiatu Starogardzkiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Gry na Instrumentach Unikatowych i Byle Czym w Starogardzie Gdańskim (07.08.2005 r.),
– zdobył II nagrodę w kategorii Solistów Instrumentalistów podczas 40 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym (27.06.2006 r.),
– zdobył I miejsce w kategorii instrumentalistów podczas 41 Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej
(2017 r.)
Od 2000 roku jest organistą w parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Obecnie jest Kapelmistrzem i nauczycielem gry na instrumentach dętych w Orkiestrze Dętej Gminy Żukowo.
Instrument ludowy – bazuna stał się tak bliski Pawłowi Gruba, że postanowił stworzyć bazunę koncertowa, która zaprezentowana została podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie w dniu 05.07.2017 r. Uznano, iż prezentując bazunę w nowej odsłonie autor podniósł rangę instrumentu ludowego do rangi koncertowej.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Celem programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” jest wsparcie procesu nauki i przekazywania młodemu pokoleniu praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.
Program wspiera kontynuację lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu instrumentów, wzbogaconą o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem.