A
a

Instruktorzy

Marcin Grzywacz

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (2002 – tytuł magistra sztuki).

Uczęszczał do Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W czasie studiów dyrygenckich rozpoczął współpracę z Wejherowskim Chórem Męskim HARMONIA. Od 1993 roku pełnił funkcję organisty i kierownika i założyciela Zespołu Kameralnego Św. Wojciech, działającego przy parafii rzymsko – katolickiej w Redzie pw. Św. Wojciecha. Od 2006 r. był też dyrygentem orkiestry dętej działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Wejherowie i Wejherowskim Centrum Kultury.
Od kilku lat dyryguje i prowadzi Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka w Wejherowie. Od roku 2003 pełnił zawodową służbę wojskową na stanowisku Zastępcy Dowódcy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej – Kapelmistrza. W czasie służby na tym stanowisku ukończył dyrygenckie studia podyplomowe w ramach Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pełnił funkcję Kapelmistrza ORMW aż do roku 2018. Awansował na stopień kapitana w ramach 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie służy do dzisiaj. Nie zaprzestał jednak oddawać się swej pasji – nadal dyryguje, szkoli i uczy. Od marca 2021 r. pełni także funkcję dyrygenta, kapelmistrza, dyrektora artystycznego Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.