A
a

Instruktorzy

Aleksandra Janus

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku dyrygentura chóralna.

W 2019 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy, gdzie ukończyła również Podyplomowe Studium Chórmistrzostwa i Emisji Głosu. Jest współzałożycielką, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego „Camerata Musicale”, który działa od 2011 roku przy Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Od 2015 roku prowadzi Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
Z prowadzonymi zespołami bierze aktywny udział w życiu kulturalnym miasta Wejherowa, koncertuje w kraju i za granicą, odnosi sukcesy w konkursach i festiwalach chóralnych. Dwukrotnie odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa za zasługi na rzecz krzewienia kultury w mieście oraz Nagrodą Remusa przyznawaną przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Jako specjalista w zakresie muzyki wokalnej, chóralnej oraz kaszubskiej wielokrotnie zapraszana do prac jurorskich konkursów muzycznych oraz prowadzenia warsztatów chóralnych. Jest inicjatorką i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego 50+, który organizowany jest od 2016 roku
w Wejherowie.