A
a

Nazwy wystaw

Witryna Sztuki

Rozpoczynamy w śródmieściu Wejherowa prezentację prac lokalnych twórców. W oknie wystawowym na ulicy Puckiej przedstawiać będziemy dzieła lokalnych artystów.

To przestrzeń dla szczególnie utalentowanych osób – dzieci i młodzieży tworzących w pracowniach Wejherowskiego Centrum Kultury, a także twórców dorosłych.
W ramach współpracy pomiędzy instytucjami z terenu miasta Wejherowa, ośrodkami szkolno-wychowawczymi
i organizacjami pozarządowymi zaprezentujemy też indywidualne wystawy uzdolnionych osób niepełnosprawnych.
Miejsce to służyć będzie promocji i popularyzowaniu twórczości artystów lokalnych – zarówno osób, które dotychczas nie miały szansy pokazać swych prac szerokiemu gronu odbiorców, jak i tych, które aktywnie działają w sferze sztuk wizualnych.
Pandemia wiąże się z licznymi obostrzeniami, szeregiem restrykcji i częstymi zamknięciami instytucji kultury.
Zależy nam więc na umożliwieniu wejherowskiej społeczności spotkań ze sztuką w przestrzeni miejskiej, a artystom – indywidualnego prezentowania swoich dzieł.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania galerii.
Wierzymy, że nie raz jeszcze uda nam się Was zachwycić i zaskoczyć!

Repertuar: