A
a

Najczęściej zadawane pytania

Taras widokowy jest czynny dla grup korzystających z oferty Wejherowskiego Centrum Kultury lub grup zorganizowanych podczas zwiedzania z przewodnikiem miejskim.

Nie ma możliwości zwiedzenia tarasu indywidualnie.

Zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie – bilety ulgowe przysługują:

a) dzieciom w wieku, w którym nie rozpoczęły jeszcze edukacji szkolnej w pierwszej klasie,
b) uczniom i studentom do 26 roku życia posiadającym ważną legitymację
uczniowską/studencką,
c) kombatantom wojennym z ważną legitymacją kombatancką,
d) osobom posiadającym ważną legitymację emeryta lub rencisty,
e) osobom posiadającym legitymację inwalidzką, przy czym opiekun osoby niepełnosprawnej nie jest objęty ulgą.

Z Kartą Mieszkańca mogą Państwo zakupić bilety do kina z obniżoną ceną o 2 zł, a także bilety w niższej cenie na wydarzenia organizowane przez Wejherowskie Centrum Kultury (w zależności od wydarzenia – odpowiednio: 5 zł, 10 zł lub 15 zł taniej).

Zniżki na Kartę Mieszkańca nie obowiązują w przypadku wydarzeń impresaryjnych.

Tak, mogą Państwo założyć Kartę Mieszkańca w punkcie Biura Obsługi Widza. Wszelkie informacje dostępne są w zakładce „Karta Mieszkańca”: https://wck.org.pl/karta-mieszkanca/

Zwrot biletu jest możliwy jedynie z przyczyn leżących po stronie Wejherowskiego Centrum Kultury, np. odwołanego wydarzenia, awarii prądu, etc.

Mogą Państwo zakupić jeden bilet ze zniżką (do kina lub na wydarzenie) na jedną Kartę Mieszkańca dziennie.

Mogą Państwo okazać bilet w formie elektronicznej na smartfonie.

Jeżeli podczas skanowania biletu przez biletera pojawi się problem (np. czytnik nie zeskanuje kodu), należy zgłosić się do Biura Obsługi Widza, w celu wydrukowania biletu w formie papierowej.

Przyjmujemy rezerwacje na wydarzenia i seanse kinowe tylko dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób. Wiadomość dotyczącą rezerwacji należy wysłać na adres: bilety@wck.org.pl

Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych.

Wysłanie wiadomości mailowej z prośbą o rezerwację nie jest równoznaczne z jej przyjęciem. Należy oczekiwać na potwierdzającą wiadomość zwrotną z Biura Obsługi Widza.

W ofercie Wejherowskiego Centrum Kultury są karty podarunkowe.

Można je zakupić na dowolną kwotę. Karta jest ważna przez rok od daty zakupu.

Karty podarunkowe można zakupić i zrealizować tylko w Biurze Obsługi Widza w Filharmonii Kaszubskiej.

Vouchery mają rok ważności od daty zakupu.