A
a

Nazwy wystaw

WIDZIANE – Wystawa Jubileuszowa Filharmonii Kaszubskiej

Widziane to wyjątkowa wystawa, przygotowana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Filharmonii Kaszubskiej.

Galeria Filharmonii Kaszubskiej od początku swojego istnienia stawiała sobie za cel prezentowanie prac zarówno lokalnych artystów, jak i wielkich mistrzów! Na przestrzeni lat odbyły się więc setki wernisaży, które przyciągnęły do Filharmonii wielu miłośników sztuki.

Opracowując koncepcję wystawy jubileuszowej postanowiliśmy przypomnieć najciekawszych artystów, których prace mieliśmy zaszczyt pokazywać publiczności.

W ramach ekspozycji podziwiać Państwo mogą więc zarówno tak wybitnych twórców jak: Salvador Dali, Jerzy Duda – Gracz, Franciszek Starowiejski czy Zdzisław Beksiński. Nie zabrakło też wspaniałych młodych artystów jak: Katarzyna Żukowska, Piotr Karski czy Karol Formela.

Dołożyliśmy wielu starań, by prezentowane prace były na tyle różnorodne, by należycie ukazać szerokie spektrum eksponowanych dotychczas dzieł wizualnych.

Mamy nadzieję, że możliwość podziwiania dzieł pozwoli jednym na odbycie podróży sentymentalnej i przypomnienie sobie artystów, których dotychczas gościliśmy. Innym pozwoli uświadomić sobie jak ciekawa jest oferta wejherowskiej galerii. Niewątpliwie bowiem jest to miejsce, które warto zaznaczyć na mapie swoich kulturalnych wędrówek.

W ramach ekspozycji podziwiać będzie można dzieła m.in: Zdzisława Beksińskiego, Tytusa Brzozowskiego, Salvadora Dalego, Doroty Dziekiewicz – Pilich, Jerzego Dudy-Gracza, Karola Formeli, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Piotra Karskiego, Mariana Mokwy, Waldemara Musika, Rafała Olbińskiego, Zofii Orczyńskiej, Franciszka Starowieyskiego, Józefa Wilkonia, Artura Wyszeckiego czy Katarzyny Żukowskiej.

Zachęcamy do odwiedzania Galerii Filharmonii Kaszubskiej, by choć przez chwilę popodziwiać te wspaniałe prace.

Repertuar: