YouTube

Nadmorskie Spotkania Twórcze 2013

„Nadmorskie Spotkania Twórcze – inżynieria morska polskiego i niemieckiego wybrzeża Bałtyku” to tytuł projektu, który Wejherowskie Centrum Kultury realizowało przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Projekt realizowano od września 2012 do czerwca 2013 roku.

Celem projektu było nawiązanie długofalowej współpracy między polskim i niemieckim partnerem w zakresie wspierania mobilności artystów z obu krajów oraz wymiany wystaw artystycznych i innych pomiędzy placówkami; twórcze, wspólne działanie artystów polskich i niemieckich (malarstwo, fotografia, film) oraz przybliżenie i popularyzacja tematyki obiektów morskich, ich walorów artystycznych, krajobrazowych, technicznych i turystycznych oraz rozwoju nawigacji morskiej.

Realizację projektu zainaugurował PLENER MALARSKI, który odbył się w dniach 31 sierpnia-16 września 2012. W plenerze wzięło udział 18 artystów malarzy, w tym 3 artystów niemieckich: Esther Dittmer, Anke Fabian i Horst Wagner. Poza malarzami niemieckimi gośćmi pleneru byli także malarze rosyjscy, z okręgu kaliningradzkiego: Olga Ulyanova, Vladimir Ulyanov, Vitaliy Korotkov, malarka japońska, mieszkająca na stałe i tworząca we Francji: Tomoko Kazama Ober oraz malarze maryniści z Polski: Zofia Orczyńska, Zbigniew Palka, Jan Wytyk, Wiesława Pałasz, Anna Stolzaman-Michta, Zofia Samusik-Zaremba, Agnieszka Nagórska, Aleksander Skotarczak, Danuta Kowalska, Urszula Dulewicz, Tadeusz Zaremba.

W ramach pleneru zorganizowano objazd latarni i innych obiektów architektury i infrastruktury nadmorskiej.

Dnia 15 września 2012 odbył się WERNISAŻ WYSTAWY, na którym byli obecni malarze niemieccy. Wystawa była udostępniona w okresie 15-30 września 2012. w Muzeum Regionalnym w Krokowej. Muzeum to jest jedynym w Polsce muzeum polsko-niemieckim. Fundatorami Muzeum są Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa oraz Fundacja Kultury Prus Zachodnich. Prace poplenerowe, przez dwa tygodnie trwania wystawy, udostępniono mieszkańcom i turystom w nadmorskiej gminie Krokowa.

16 listopada 2012 WERNISAŻ MALARSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY POPLENEROWEJ został zorganizowany w Rostocku, przez niemieckiego partnera projektu - Societat Rostock maritim e.V. Do udziału w wernisażu w Rostocku zaproszono niemieckich artystów, przedstawicieli niemieckich organizacji artystycznych, kulturalnych, media, przedstawicieli władz lokalnych oraz społeczność lokalną. II cykl poplenerowej wystawy malarskiej, a następnie fotograficznej, udostępniono, w miesiącach listopadzie i grudniu 2012 roku, mieszkańcom Rostocku i turystom niemieckiego regionu.

W dniach 10-17 listopada 2012 zorganizowany także został wyjazd młodzieży polskiej do Rostoku na warsztaty filmowe. W warsztatach wzięły udział trzy uczennice gimnazjum oraz dorosły opiekun. Uczestniczki zostały wybrane przez dyrektorów gimnazjów z Wejherowa. Udział w warsztatach stanowił nagrodę za społeczne zaangażowanie wyżej wymienionych uczennic. Warsztaty zostały zorganizowane i przeprowadzone przez niemieckiego Partnera – Societät Rostock maritim e.V. W ramach wyjazdu młodzież polska miała okazję lepiej poznać kulturę Niemiec, spotkać się z przedstawicielami środowiska rybackiego, zwiedzić Muzeum Morskie, latarnię oraz rozmaite obiekty stoczniowe i postoczniowe w Rostocku oraz zapoznać się z działalnością kulturalną partnera - Societät Rostock maritim e.V. Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z procesem tworzenia filmów. Udział w warsztatach filmowych oraz pobyt w Rostocku umożliwił także polskim uczennicom kontakt z żywym językiem, przyczynił się do doskonalenia ich umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Wiedzą, którą zdobyły uczestniczki wyjazdu, podzieliły się w swoich szkołach - wśród rówieśników i nauczycieli. Film, w tworzeniu którego uczestniczyła młodzież polska, został odtworzony w szkołach uczennic.

Jako zakończenie projektu, 21 maja 2013 roku w Wejherowskim Centrum Kultury, zorganizowana została konferencja pt. „Nadmorskie Spotkania Twórcze – inżynieria morska polskiego i niemieckiego wybrzeża Bałtyku”. Udział w konferencji, która promowała współpracę polsko – niemiecką nawiązano w ramach projektu oraz jej efekty, wzięło ponad 100 osób stanowiących przedstawicieli władz lokalnych, partnerów projektu, artystów, związków mniejszości niemieckich, niemieckich inżynierów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz mieszkańców Wejherowa zainteresowanych tematyką konferencji (program konferencji był udostępniony na stronie wck.pl i w kasach WCK). Natomiast wernisaż wystawy malarstwa marynistycznego i fotograficznej zainaugurowały Otwarcie Galerii Wystawienniczej Wejherowskiego Centrum Kultury. Wystawa była udostępniona w Galerii Wystawienniczej do dnia 6. czerwca 2013 roku. W wernisażu wystawy malarstwa i fotograficznej udział wzięło ponad 50 osób – artystów, uczestników konferencji, mieszkańców regionu i gości zaproszonych do uczestniczenia w konferencji i wernisażu wystawy. W czasie trwania wystawy Galerię odwiedziło ponad 2000 osób, którym zaprezentowano prace powstałe w efekcie pleneru w Białogórze.

Zaangażowani w realizację projektu byli:

ORGANIZATORZY

1) Wejherowskie Centrum Kultury i Prezydent Miasta Wejherowa

2) Societat Rostock maritim e.V.– Współpraca z niemiecką organizacją Societat Rostock maritim e.V. pozwoliła na wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury, mobilności polskich i niemieckich artystów oraz popularyzację ich działań. Tematem wiodącym projektu są latarnie morskie oraz inne elementy inżynierii morskiej znajdujące się w krajobrazie wybrzeża obu krajów.

Wspólne działania rozpoczęto organizacją wystawy rysunków niemieckiego artysty Horsta Wagnera w Wejherowie wiosną 2012 r.

W ramach projektu zorganizowano plener malarski w Białogórze w 2012 roku. Wystawy poplenerowa i fotograficzna zostały zaprezentowane najpierw w Rostocku. Dzisiaj będą mogli Państwo zapoznać się z pracami artystów w nowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, po uroczystym otwarciu Galerii Wystawienniczej. W ramach projektu zorganizowane zostały także warsztaty filmowe dla młodzieży z Polski. W wymianie wzięły udział trzy uczennice ze szkół wejherowskich.

3) Stowarzyszenie Marynistów Polskich – powołane zostało w roku 1968 r. z siedzibą Zarządu Głównego w Warszawie i siedmioma oddziałami terenowymi.

Skupia w swym gronie pisarzy, publicystów, poetów, muzyków, plastyków, fotografików, filmowców, ludzi radia oraz twórców telewizyjnych, którzy część lub całość swojej twórczości poświęcają morzu. Naczelnym zadaniem Stowarzyszenia jest popularyzacja zagadnień morskich i ekologicznych w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, m.in. poprzez publicystykę i plenery plastyczno-fotograficzne.

SPONSORZY

4) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – od 20 lat wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami i współtworzy tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich. FWPN wspomaga w szczególności: partnerstwa między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech oraz promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, a także projekty artystyczne i literackie. 5) Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego – Towarzystwo działa od czerwca 1959 roku. Aktualne cele to m.in.:

- wspieranie działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działania na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, - działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

6) Wójt Gminy Krokowa – Pan Henryk Doering;

Turystyczne znaczenie mają przede wszystkim miejscowości nadmorskie – Dębki, Karwieńskie Błota i Białogóra, oraz Lubkowo, położone nad Jez. Żarnowieckim. Gmina Krokowa należy do obszarów posiadających największą liczbę sezonowych obiektów noclegowych w województwie pomorskim. Na obszarze dawnej wsi Kartoszyno działa Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Teren Żarnowiec. Obszar gminy charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami środowiska przyrodniczego, w 2004 roku gmina zdobyła laur V edycji konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

7) Muzeum Regionalne w Krokowej – istniejące od 1999 roku jedyne w Polsce muzeum polsko-niemieckie. W Muzeum można obejrzeć zbiory etnograficzne, wystawę pamiątek rodzinnych po dawnych właścicielach pobliskiego zamku – rodziny von Krockow, a także czasowe wystawy historyczne i artystyczne. Inicjatorami powstania tej niezwykłej międzynarodowej inicjatywy było Muzeum Ziemi Puckiej ze strony polskiej oraz Muzeum Prus Zachodnich w Münster ze strony niemieckiej. Fundatorami muzeum są odpowiednio: Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa oraz Fundacja Kultury Prus Zachodnich. W radzie Fundacji zasiada od 2005 r. także Muzeum Narodowe w Gdańsku.

8) Nafta Piła Grupa PGNiG – spółka podstawowa z Grupy Kapitałowej PGNiG. Grupa Kapitałowa PGNiG posiada pozycję lidera rynku gazu ziemnego w Polsce i jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w kraju. Utworzenie Grupy Kapitałowej pozwoliło na kontrolowanie całości działań od poszukiwania złóż poprzez wydobycie, magazynowanie paliw gazowych, po obrót i dystrybucję. W Polsce PGNiG jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw. Historia firm tworzących PGNiG sięga XIX wieku, to jest początków światowego i polskiego przemysłu naftowego. Pod nazwą PGNiG przedsiębiorstwo działa od 1982 roku. W 1996 roku przedsiębiorstwo państwowe PGNiG zostało przekształcone w spółkę akcyjną.

PRYWATNY SPONSOR

9) Stermed – promuje tematykę marynistyczną i cyklicznie wspiera plenery malarskie pod nazwą “Nadmorskie Spotkania Twórcze”, podczas których artyści maryniści mogą poza tworzeniem nowych prac wymieniać się doświadczeniami.

Działanie realizowane w ramach projektu „Nadmorskie Spotkania Twórcze – inżynieria morska polskiego i niemieckiego wybrzeża Bałtyku” przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Die Handlungen werden gehalten im Rahmen des Projektes „Kreative Küstenbegegnungen – Seefahrttechnologie der polnischen und deutschen Ostseeküste”, unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

Newsletter

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasza Strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wejherowskie Centrum Kultury do celów marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możecie w każdej chwili cofnąć. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z naszej Strony, bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki, wyrażacie zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możecie Państwo zawsze zmienić (więcej o cookie znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności) ZAMKNIJ