A
a

Pozostałe

OPMFT LUTEREK | 2023

ZMIANA TERMINU WYDARZENIA NA ROK 2023

Drodzy Instruktorzy i Aktorzy!

Po wielu naradach, zdecydowaliśmy o przeniesieniu XVI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka na rok 2023. Decyzja ta (nie ukrywamy, że bardzo trudna, gdyż  udało nam się po pandemicznej przerwie ożywić ducha teatru w listopadzie 2021 roku, a teraz musimy znowu owego ducha uśpić; wierzymy w siłę Feniksa! J) związana jest z ustaleniem cykliczności naszego przeglądu, który po jubileuszowej XV edycji, odbywać się będzie co dwa lata.

Zmiana ta wiąże się z dwiema kwestiami. Pierwsza z nich wynika z poszerzenia naszego przedsięwzięcia o szereg dodatkowych działań. XV edycji towarzyszyły dwa konkursy – plastyczny Różnorakie światy mistrza fantastyki i poetycki Jakiś fragment rzeczywistości oraz performatywne czytanie tekstów Tadeusza Różewicza. Każde z nich spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i niezwykle entuzjastycznym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy włączyć je do kolejnych edycji OPMFT Luterek. Generuje to nie tylko większą ilość działań organizacyjnych, ale również nakładów finansowych. Zależy nam, aby wszystkie elementy przedsięwzięcia – konkurs główny, konkursy towarzyszące oraz czytanie performatywne, były dopracowane w każdym szczególe i dostępne w jak najwyższej jakości!

Drugim czynnikiem, który wpłynął na naszą decyzję, jest dbałość o Was. Temat XVI edycji związany z twórczością noblistek – Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk, wymaga zapoznania się z dość obszernym zasobem literackim. Co prawda, dopuszczamy realizację spektakli niezwiązanych z hasłem przewodnim, jednak zależy nam na jak największej liczbie prezentacji nawiązujących do tematu, tym bardziej, że wydarzenia towarzyszące związane będą z Noblistkami. Zapoznając się z ich twórczością, będziecie mogli pełniej odbierać wszystkie składowe działania przeglądu. Zagłębienie się w tę literaturę wymaga czasu. Podobnie przygotowanie scenariusza, zorganizowanie prób, wyreżyserowanie spektaklu. Zależy nam na nieustannym rozwoju Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych. Wierzymy, że  Wasz trud będzie wyzwaniem, a wygrana – swoistą nobilitacją!

Ufamy, że nasza decyzja oraz fakt, że będziecie mieli do dyspozycji więcej czasu na przygotowanie spektakli, pozytywnie wpłynie na jakość prezentowanych podczas przeglądu przedstawień. Mamy też nadzieję, że otrzymamy wiele zgłoszeń do udziału w XVI OPMFT im. Adama Luterka!

Niebawem ogłosimy konkursy towarzyszące Przeglądowi. Na otarcie łez mamy dla Was wspaniałą informację – w listopadzie tego roku, w planowanym terminie OPMFT Luterek, odbędzie się czytanie performatywne tekstów Wisławy Szymborskiej. Już w tym roku chcemy Was wprowadzić w temat i  klimat przyszłorocznego Przeglądu oraz zaprosić do udziału w tym wydarzeniu, które będziemy wspólnie przeżywać albo w naszej sali teatralnej, albo przed ekranami komputera (zamierzamy streamować całość imprezy/spotkania).

Serdeczności!

Organizatorzy

Repertuar: