A
a

Nazwy wystaw

OPMFT | Jurorzy, ach jurorzy!

W galerii Kamienicy Sztuki zaprezentujemy wystawę dotyczącą jurorów Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka!

Kamienica Sztuki stanie się kolejną przestrzenią dla naszego święta teatru, czyli Luterka. 

Zaprezentujemy krótką historię oraz zdjęcia jurorów, którzy oceniali zmagania młodych adeptów teatralnych od samego początku OPMFT, czyli od pierwszych przeglądów mających charakter powiatowy. 😉

Wystawa będzie dostępna od 16 listopada.

Zapraszamy!

Repertuar: