YouTube

Aktywni w WCK

  • Start: 2015-09-15 18:00
  • Miejsce: Sala Konferencyjna

Zapraszamy Wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w działania Wejherowskiego Centrum Kultury

WOLONTARIAT

MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY

EURODESK


WOLONTARIAT

Jeśli jesteś osobą lubiącą spędzać czas aktywnie, zainteresowaną kulturą i sztuką, energiczną, twórczą, kontaktową, otwartą na nowe doświadczenia, która „żadnej pracy się nie boi”, mającą już doświadczenie w zakresie organizacji imprez lub chcącą takie doświadczenie zdobyć, spróbować czegoś nowego i sprawdzić się.

Wolontariusze mogą włączać się w realizację rozmaitych wydarzeń organizowanych w budynku WCK oraz w plenerze (koncerty, Dzień Dziecka, Mikołajki, wystawy, warsztaty artystyczne i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydarzenia organizowane w ramach projektów, również międzynarodowych), a także w działania promocyjne (dystrybucja repertuarów, ulotek, plakatów i innych materiałów).

Klub Współpracowników/Wolontariuszy WCK

Wolontariusze zawsze byli ważnymi współpracownikami Wejherowskiego Centrum Kultury. Tym bardziej są ważni i potrzebni TERAZ, kiedy działalność WCK poszerza się dzięki nowym możliwościom, które pojawiły się wraz z oddaniem do użytku nowej siedziby. WCK prowadzi i inicjuje i bierze udział w rozmaitych projekty, także międzynarodowe, do realizacji których zaangażowanie Wolontariuszy jest konieczne.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

JUŻ DZIŚ zostań Wolontariuszem WCK. Wolontariat da Ci szansę i możliwości:
- rozwinięcia zainteresowań,
- podzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami,
- zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
- nauczenia się czegoś nowego,
- uzyskania pierwszych kwalifikacji,
- interesującego i aktywnego spędzenia wolnego czasu,
- poznania innych, interesujących osób,
- zawarcia nowych znajomości, a nawet przyjaźni,
- włączenia się w dokonywanie zmian w Twoim otoczeniu.

Twoje zaangażowanie ZAWSZE jest uzależnione od Twoich chęci i możliwości.

To mogą być 1-2 godziny tygodniowo, czy raz na jakiś czas lub o wiele więcej.

To Ty decydujesz ile czasu możesz i chcesz zaoferować.

Przykładowe popozycje dla WOLONTARIUSZY/WOLONTARIUSZEK (bieżące informacje na profilu WCK, na FACEBOOKu):

- wrzesień – w wydarzeniu Stragany Art.,
- październik – w czasie FESTIWALu DESIGNu,
- styczeń-luty – w czasie warsztatów w trakcie ferii zimowych (asystowanie instruktorom),
- maj – w organizacji Dnia Jakuba,
- czerwiec – w czasie Dnia Dziecka oraz innych imprez plenerowych,
- lipiec-sierpień – w czasie warsztatów wakacyjnych (np. asystowanie instruktorom),
- a także pomoc w realizacji rozmaitych innych wydarzeń i projektów WCK, także międzynarodowych,
- dystrybucja repertuarów, ulotek, plakatów, drobne prace biurowe – bardzo potrzebna pomoc.
I różne inne, w zależności od potrzeb.

Niezależnie od wielkości czy intensywności działań każde jest ważne i przyczynia się do sukcesu organizowanych przez WCK wydarzeń i działań.

Aktywni Wolontariusze mogą korzystać z wybranych elementów oferty WCK na specjalnych warunkach.

Ogromnie dziękujemy wszystkim Osobom, które, do tej pory, włączały się w działania Wejherowskiego Centrum Kultury, serdecznie dziękujemy za Wasz czas i zaangażowanie i mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy.
MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY

Obecnie Wejherowskie Centrum Kultury uczestniczy w przygotowaniach do kolejnych projektów mających na celu organizację międzynarodowych wymian młodzieży. Działania te stanowią kontynuację wcześniejszej współpracy z duńskimi organizacjami partnerskimi.

Do tej pory nabór na międzynarodowe wymiany młodzieży miał charakter zamknięty, w związku z podpisaniem porozumień o współpracy między Wejherowskim Centrum Kultury a pięcioma wejherowskimi szkołami: Zespołem Szkół Ponadgminazjalnych nr 3, Zespołem Szkół Ponadgminazjalnych nr 4, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Szkołą Społeczną nr 1 w Wejherowie. Liczymy na to, że do działań w zakresie wymian młodzieży włączą się kolejne szkoły.

Udział w wymianach ma stanowić wyróżnienie, a także zachętę do działań wolontariackich w Wejherowskim Centrum Kultury.

Jeśli nowe projekty przygotowane przez duńskich partnerów oraz WCK zostaną zaakceptowane do realizacji odbędą się następne wymiany w kolejnych latach.

Kilka słów o szczegółach współpracy dotyczącej międzynarodowych wymian młodzieży

Od 2011 roku Wejherowskie Centrum Kultury współpracuje z organizacjami duńskimi (dom kultury CultHus i organizacja ARTTRAIN) w projektach dotyczących międzynarodowych wymian młodzieży.
Do tej pory WCK było partnerem w 10 międzynarodowych wymianach młodzieży, w których młodzież z Wejherowa brała udział w wymianach w Danii, na Łotwie i w Wejherowie, w każdej z nich aktywnie uczestniczyła w realizacji różnorodnych działań artystycznych. Były to:

1) Projekt liderski „Nowe Życie” (New Life) – wymiana od 02 do 06 stycznia 2013 roku

2) Projekt „WIBRACJE 2013” (VIBES 2013) – wymiana od 27 lipca do 3 sierpnia 2013 roku

3) Projekt CREATLEARN – wymiana od 05 do 12 października 2013 roku (wydarzenie towarzyszące konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt CREATLEARN / (http://spolecznawejherowo.pl/?p=82)
(http://www.stowarzyszenie-wejhera.pl/html/2013_10_12_dania.html).

4) Projekt „WIBRACJE 2014” (VIBES 2014) – wymiana od 27 lipca do 03 sierpnia 2014 roku (http://www.stowarzyszenie-wejhera.pl/html/2014_08_29_dania.html)

5) Projekt „Wymiar Międzynarodowy 1” (International Dimension 1) – wymiana od 30 do 09 sierpnia 2014 roku (http://www.stowarzyszenie-wejhera.pl/html/2014_08_29_dania_2.html)
Szósta wymiana odbyła się, po raz pierwszy, w Wejherowie:

6) Projekt „Wymiar Międzynarodowy 2” (International Dimension 2) – wymiana od 20 do 26 września 2014 roku (http://www.stowarzyszenie-wejhera.pl/html/2014_09_23_goscie_z_lotwy.html) / (http://www.stowarzyszenie-wejhera.pl/html/2014_09_24_prezentacja.html) / (http://www.stowarzyszenie-wejhera.pl/html/2014_09_30_zakonczenie_wymiany.html)
(http://www.zsp3.wejher.pl/index.php?show=19)

7-9) Projekt „Wymiany dla Wszystkich” – 3 równoległe wymiany (w Danii, na Łotwie i w Wejherowie) – wymiany od 29 maja do 04 czerwca 2015 roku
(http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/wejherowo-miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy,3401731,art,t,id,tm.html)
(http://mtk.pl/artykul/wiadomosci/mlodosc-musi-sie-wyszalec-artystycznie)
(http://male-trojmiasto.pl/aktualnosc/103179/miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-w-wejherowie)

Uwaga: Załączyć skany notatek w „Pulsie” i „Nowinach” Może lepiej, jako obrazki?

10) Projekt „Wymiar Międzynarodowy 3” (International Dimension 3) – wymiana od 29 lipca do 08 sierpnia 2015 roku

W ramach wymian młodzi ludzie, uczniowie szkół z Wejherowa, mają okazję spotkania rówieśników z partnerskich krajów europejskich: Portugalii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Finlandii i Danii. Wymiany umożliwiają wszystkim uczestnikom nabywanie i doskonalenie różnych umiejętności, w tym językowych, ponieważ językiem roboczym wymian jest język angielski. Udział w wymianie umożliwia lepsze poznanie europejskich rówieśników oraz ich krajów poprzez zaangażowanie w realizację wspólnych przedsięwzięć artystycznych oraz udział w rozmaitych warsztatach, np.: tanecznych, teatralnych, muzycznych, cyrkowych i plastycznych.

Uczestnicy wymian młodzieżowych, organizowanych w ramach współpracy, zgodnie z ideą takich projektów, mają okazję zdobywania nowych doświadczeń oraz umiejętności. Głównym celem międzynarodowych wymian młodzieży jest rozwijanie współpracy między różnymi częściami Europy i pokazanie, że młodych ludzi z różnych krajów więcej łączy niż dzieli.

EURODESK

EURODESK to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu ERASMUS+ (wcześniej „Młodzież w działaniu”).

EURODESK to sieć działająca w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W EURODESKu działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 80 w sieci EURODESK Polska.

EURODESK to informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców.
A tym samym i nasze.

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/o-nas/o-eurodesku

Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK w Wejherowskim Centrum Kultury

Jeśli masz pytania dotyczące studiów, stażu, pracy czy wolontariatu w Europie i poza nią, tutaj pomożemy Ci znaleźć odpowiedz.

Jeśli szukasz partnerów do swojego międzynarodowego projektu zgłoś się do punktu informacji
EURODESK.

Lokalny Punkt Informacyjny EURODESKu w Wejherowskim Centrum Kultury
W chwili obecnej kontakt tylko mailowy: wejherowo@eurodesk.eu

EUROLEKCJE EURODESKu Polska

Eurolekcje EURODESKu Polska, czyli… zaproś nas do szkoły

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z oferty EUROlekcji. Lekcje EURODESK Polska przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych.

To między innymi, „Eurowolontariat”, „Eurostudia”, „Europraca”, lekcje dotyczące mobilności w Europie. Lekcja „Euroszanse” pokazuje, jak korzystać z unijnych funduszy młodzieżowych, natomiast sesja „Młodzież ma głos” przybliża działalność Unii Europejskiej i zachęca młodzież do aktywnego wpływania na kształt polityki UE.

Lekcje i warsztaty prowadzą konsultanci EURODESKu w całej Polsce. Z pasją i bezpłatnie! Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje-i-warsztaty

• Lekcje
- Euroszanse: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje/euroszanse
- Eurowolontariat: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje/eurowolontariat
- Eurostudia: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje/eurostudia
- Europraca: http://www.eurodesk.pl/eurolekcje/europraca

• Warsztaty
- Europa dla młodzieży: http://www.eurodesk.pl/warsztaty/europa-dla-mlodziezy
- Euroaktywacja: http://www.eurodesk.pl/warsztaty/euroaktywacja
- Młodzież ma głos: http://www.eurodesk.pl/warsztaty/mlodziez-ma-glos

Pliki do pobrania

Kalendarz repertuaru

Sierpień 2017
P W Ś C P S N
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203

Newsletter

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ